Ramalan Sabdo Palon (jawa)

Ramalan Sabdo Palon (jawa)

Ramalan Sabdo Palon (jawa) Sinom : Pada sira ngelingana, Carita ing nguni-nguni, Kang kocap ing serat babad, Babad nagri Mojopahit, Nal...
Back To Top